Methode

De basis van de ondersteuning wordt gevormd door de manier van werken die Ria Kroes ontwikkeld heeft nadat zij ervaring had opgedaan met de “son-rise methode” en de inzichten van het instituut “Growing Minds” van Steven Wertz.

Het gaat om een positieve grondhouding, gericht op het maken van verbinding met de “speciale mens” en het ondersteunen van zijn/haar ontwikkeling.

Het belangrijkste uitgangspunt is:

Iemand met autisme nodig je uit om contact te maken met onze wereld, door eerst contact te maken met zijn/haar wereld en om vervolgens uit te nodigen om van alles te leren over onze wereld op een veilige en prettige manier.

We hebben vaak geen idee, hoe prachtig het is om hierover te leren en te begrijpen.

De manier van werken kent een aantal principes:

Deze principes zijn erop gericht om goed en diep contact te maken met een kind met autisme en het kind uit te nodigen tot groei.

De principes zijn:

  • Het kind is een geschenk; het is speciaal en uniek.
  • Het kind is degene die jou dingen leert.
  • Een liefhebbende, aanvaardende houding (hierbij is het van belang wat we denken en voelen t.o.v. dit kind).
  • De ouders zijn de beste hulpbronnen voor het kind. Gebruik ouders als je met dit kind aan zijn (en jouw) ontwikkeling wilt gaan werken.

De behandeling bestaat uit 2 fases:

  • Het maken van een verbinding, een diep contact. Belangrijk hierbij is dat het kind veel waardering en reactie krijgt.
  • Het inspireren tot groei. Om te groeien heb je doelen, wensen en hoop. De doelen zijn meestal niet zozeer cognitief, maar meer sociaal en emotioneel. Om te groeien bouwen we eerst activiteiten uit die een kind zelf koos, later gaan we ook zelf verzoeken doen.

Het allerbelangrijkste is je houding:

  • Een liefdevolle accepterende houding.
  • Speciale kinderen als inspiratiebron.
  • Een volledig vertrouwen in het kind.
  • Een volledig vertrouwen in jezelf als fantastische hulpbron voor het kind.