Op 5 oktober 2023 is mijn boek uitgekomen:

Gehoord en Gezien

“Gehoord en Gezien” gaat over mijn zoektocht als moeder voor mijn zoon met autisme en een verstandelijke beperking. Omdat ik in de reguliere zorg onvoldoende aanknopingspunten vond, ben ik verder op zoek gegaan, samen met mijn man.

Het was een zoektocht met vallen en opstaan. Met maar één doel voor ogen: ieder mens – dus ook mijn zoon – is het waard om gezien te worden wie hij echt is en gehoord te worden wat hij ons te zeggen heeft.

Autisme is inmiddels breed bekend en er zijn veel inzichten ontwikkeld in de laatste decennia. Echter dit heeft veelal betrekking op mensen met autisme en normale verstandelijke vermogens. De aandacht voor de mensen met autisme en een verstandelijke beperking blijft daar helaas bij achter.

Dit boek is geschreven om ouders met een kind met de diagnose autisme en een verstandelijke beperking te inspireren en een hart onder de riem te steken. “Tegen hen zou ik willen zeggen: geef de moed nooit op.”

Ook voor zorgverleners is dit boek de moeite waard. Het geeft een beeld over de rol van ouders en het belang van een goede samenwerking. Ook geeft het een breder beeld over autisme met een verstandelijke beperking dan in de MBO en HBO opleidingen wordt aangeboden.

Ria Kroes

Je kunt het boek bekijken en bestellen bij boekenbestellen.nl

Paperback ISBN  978 94 648 1463 7, 120 pagina’s: €19,50 bekijk 

T: 058-2130078
M: 06-30201257

Zevenblad 9
8935 RK Leeuwarden

Info@gemmarosa.nl
KvK: 011 69 725