Visie en uitgangspunt van Gemma Rosa

Ieder kind is uniek en heeft het recht om op zijn/haar eigen wijze een leven te leiden en zich te ontwikkelen.

Ria: “Vaak blijft de aandacht gericht op de “beperking”, op “moeilijk verstaanbaar gedrag” en de negatieve emoties die daarmee verbonden zijn.”

Dan is het een “eye-opener” voor ouders,  hulpverleners en leerkrachten om de aandacht te richten op wat het kind wel kan en de positieve emoties die daar mee verbonden zijn.

Om het kind liefdevol te accepteren en te waarderen precies zoals het is. Het kind krijgt daarmee de ruimte om zich te ontwikkelen vanuit zijn/haar eigen mogelijkheden.

Dit is een wereld van verschil, zowel in de beleving als in de aanpak. Je krijgt dan meer oog voor de bijzondere mogelijkheden van deze “speciale mensen” en hun betekenis in dit leven.