Voorlichting

Gemma Rosa verzorgt lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten over autisme en de methode contactgericht spelen, leren en werken.

In een anderhalf uur durende bijeenkomst wordt informatie gegeven en wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen over de theorie of over eigen praktijksituaties.

Doelgroepen kunnen zijn o.a.: leerkrachten van basisscholen, ouderverenigingen, medewerkers van dagverblijven, hulpverleners.

De inhoud van het programma wordt in overleg afgestemd op de doelgroep.

Tevens verzorgt Gemma Rosa voorlichting voor leerlingen op basisscholen, met als doel om meer begrip en acceptatie te ontwikkelen voor een kind met ASS in de klas. De duur en de inhoud van de voorlichting wordt afgestemd op wat de klas aankan, in overleg met de leerkracht.

Belangstellenden die een voorlichting willen organiseren, kunnen contact opnemen per e-mail of per telefoon.

T: 058-2130078
M: 06-30201257

Zevenblad 9
8935 RK Leeuwarden

Info@gemmarosa.nl
KvK: 011 69 725